KOSMOS Mein erstes Auto (12 images)

Example of an illustration for KOSMOS Experimentierkasten Mein erstes Auto (Dezember 2016).