KOSMOS Mein erstes Entdecker-Set

A few examples of illustrations for KOSMOS Experimentierkasten Mein erstes Entdecker-Set (2017).